18 Mayıs 2018 Cuma

Teknoloji Manifestosu!Belirsizlikler içinde değişen dünyamızda ülkemizin geleceğini yaşam, barış ve refah ekseninde inşa edebilmek için yapılması gerekenleri düşünmenin tam da zamanı. Her alanda yaşadığımız olumsuzluklardan kaynaklanan önceliklerimiz ve ivedi taleplerimiz var elbette. Ancak geleceği inşa etme umutlarının yaklaştığı şu günlerde bu köşenin ilgi alanına giren konularda da söyleyeceklerimiz olmalıdır.

Geleceği etkileyecek en önemli teknoloji alanının bilişim (dijitalleşme) olduğu söylenebilir. Teknolojinin geleceğimizi iş, günlük ve toplumsal yaşam boyutlarında olumlu yönde etkilemesini sağlamak üzere, geleceğin dijital bağlantıları ve dijital becerileri yüksek toplumunu yaratmak üzere hazırlanacak bir Teknoloji Manifestosu için öneriler ana başlıkları ile aşağıda özetlenmiştir.
  • Geleceğin Politikası: öncelikle ve ivedilikle günümüzü değerlendiren ve geleceği hazırlayacak geniş katılımlı,  yeni bir Bilim-Teknoloji-Yenilik Politika ve Stratejisi’nin (sanayi, eğitim, sağlık, tarım, enerji, çevre) hazırlanması. 
  • Geleceğin Toplumu: teknolojik gelişmeler bağlamında, her çocuğun kapsamlı bir Dijital Teknoloji eğitimi yoluyla dijital teknoloji becerileriyle donatılarak geleceğin dünyasında var olmasının sağlanması. Öğretmenlerin bilişim becerilerinin sürekli geliştirileceği e-eğitim araçlarının oluşturulması.

         Kentsel ve kırsal alanlarda eşitlik ve bütünlük sağlayacak biçimde                         güvenilir, yüksek hızlı ve ucuz internet hizmetlerinin sağlanması.                           Toplumda yaşam boyu eğitim olanaklarının yaygınlaştırılması. 
  • Geleceğin Ekonomisi: ulusal ve uluslararası ağyapılar üzerinden dünya ile bütünleşik, Ar-Ge faaliyetlerinden güç alan, yenilikçi ve dijital teknoloji tabanlı firmaların öncü olduğu, teknoloji yatırımcıları ve bilgi tabanlı yeni girişimler için en uygun iş ortamının oluşturulması. Teknoloji karşısında emeğin değişen niteliğine uygun ve emeği güvenceye alan yasal düzenlemelerin yapılması.
  • Geleceğin Çevresi: akıllı teknolojilerden yararlanılarak çevrenin korunmak üzere izlenmesi ve yönetilmesi, başta su olmak üzere doğal kaynakların akıllı kullanımının sağlanması,  akıllı ve çevreyi tahrip etmeyen enerji kaynaklarının geliştirilmesi.
  • Geleceğin Yönetimi: teknolojinin refahı yaygınlaştırıcı, bilişim teknolojilerinin özgürlükleri geliştirici ve kişisel verileri koruyucu yönde toplumun hizmetine sunulması. Vatandaşa şeffaf, düşük maliyetli, kaliteli, hızlı kamu hizmetlerinin sağlanabilmesi için kamu yönetiminin teknoloji kullanımında öncülük etmesi. Hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesinde vatandaşın katılımını sağlayacak araçların geliştirilmesi.

Veri yönetimi esaslı akıllı devlet yönetiminin kurulması. Açık veri olanakları sunularak vatandaş-devlet dengesinin olumlu yönde oluşturulması. Dijital insan haklarının uygulamaya sokulması. Teknolojinin her türlü olumsuz etkilerinden vatandaşları ve çevreyi koruyacak yasal düzenlemelerin yapılması.

          Ucuz, erişilebilir ve güvenli sağlık hizmetlerinin verilmesini ve sağlık                    teknolojilerinin geliştirilmesini sağlayacak desteklerin oluşturulması.
Başta kamu yönetimleri (ve yerel yönetimler) olmak üzere bütün toplumun teknolojik gelişmelerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktan sorumlu bir “Teknolojiden Sorumlu Müsteşarlık” kurulması.
Yukarıda işaret edilen başlıkların her biri özelinde kamuya, sanayi kesimine ve toplumsal taraflara düşen görevlerin tanımlanmasıyla tamamlanacak bir Teknoloji Manifestosu bütün siyasi partilerin kendi manifestolarını hazırlamalarına ve yayınlamalarına yol gösterici olabilir. Bu Teknoloji Manifestosu’nu kimler mi hazırlayacak? Elbette ki bu ülkenin aydınları, bilim insanları, sanayicileri, teknik elemanları ve onların örgütleri. Yukarıdaki başlıkları dilediğinizce değiştirebilir eklemeler yapabilir, geliştirebilirsiniz. Ülkemizin geleceğinde teknoloji ile ilgili söz ve karar sahibi olmak isteyen herkes katkıda bulunabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder